Artikel
Start stationsproject
Datum publicatie: 27-09-2019
Bouwprojecten

Op zondag 9 september 2018 was er een kijkdag betreffende de eerste fase van het stationsproject: de aanleg van de fiets- en bustunnel, waarvan de werken al in volle gang waren, en de plannen voor de heraanleg van de kluifrotonde, Panoramarotonde en de autotunnel. Bij de aanleg van de nieuwe tunnel is men echter op problemen gestoten, waardoor dit deel diende uitgesteld te worden. Begin september 2019 was er opnieuw een publieksmoment men de huidige stand van zaken toelichtte. Een overzicht.

Fiets- en bustunnel

20180909_1.jpg
Dak van buizen (2018)

Deze werken werden in 2018 gestart door Jan De Nul en Stadsbader. Om te beginnen moest er een onderzoek gedaan worden of er mogelijk nog bommen uit de wereldoorlog in de grond onder de sporen zitten. Onderzoek heeft niets opgeleverd en men verwacht in principe niets meer. 100% zekerheid kan men echter niet geven. Een evacuatieplan werd opgesteld.

Doordat kortrijk een belangrijk spoorknooppunt is, kan het treinverkeer niet zomaar onderbroken worden en moest een manier gevonden worden zodat de tunnel er kan komen, zonder dat de sporen verzakken, opstijgen of opgebroken moeten worden en het treinverkeer dus niet belemmerd wordt. Hiervoor werd een systeem ontwikkeld waarbij onder de sporen een soort dak voor de tunnel gemaakt wordt. Dit buizendak bestaat uit een totaal van 27 buizen die in een horizontaal vlak naast elkaar geplaatst worden.

20180909_2.jpg
Fiets- en bustunnel (2018)
De buizen worden als het ware ingegraven waarbij de aarde via een schroefsysteem langs de binnenkant van de buis naar buiten wordt geduwd. De bedoeling is om nadien de buizen op te vullen met beton om enerzijds extra draagkracht te geven en anderzijds corrosie door water en zuurstof te vermijden. Echter... men is op puin gestoten dat onmogelijk op deze manier weggehaald kan worden (de sporen worden opgestuwd). Zoals op foto rechts te zien is, kan één van de buizen niet verder ingegraven worden. Hierdoor lagen de werken stil tot aan de herfstvakantie van 2018 om naar een nieuwe oplossing/ontwerp te zoeken hiervoor. Uiteindelijk is dan beslist dat de tunnelwerken (voor fiets- en bustunnel) zullen stilliggen to 2021. Dan zal het treinverkeer tijdelijk stilgelegd worden. Dit heeft geen invloed op de hieronder beschreven planning. Zie (3).

Men had ook metalen platen ingegraven zodat deze een verticaal vlak vormen en de stabiliteit van de sporen verzekeren. Deze zitten tot 25 meter diep. Het feit dat er zware treinen op de sporen rijden, is een extra belasting en hierdoor is een dergelijke diepte ook een noodzaak.

20180909_3.jpg
Bouwput tunnel (2018)
Langs de andere kant van de sporen is er een bouwput waar de tunnel zelf gemaakt zal worden. Deze wordt eerst geprefabriceerd en daarna hydraulisch ingeperst. Het dak van de aangemaakte tunnel komt dan uiteindelijk terecht onder het "buizendak". Zoals gezegd was dit het oorspronkelijk geplande ontwerp, we vernemen in de komende jaren ongetwijfeld wat de wijzigingen zullen zijn aan het plan van aanpak.
Aan de linkerkant zie je het ontwerp van de tunnel zelf en aan de rechterkant kan je de bouwput hiervan zien.
Zoals eerder gezegd liggen alle werken momenteel stil. Dit zal echter geen vertraging meebrengen voor het stationsproject als geheel.

Autotunnel

Wat?

Dit is een stuk van het belangrijk eerste deel van het grote stationsproject en zal zich uitstrekken van aan de Kluifrotonde tot aan Panorama, langs het spoor tot aan het Stationsplein en de Minister Tacklaan. Het eerste deel van het stationsproject omvat de bouw van een fiets- en bustunnel, een wegtunnel en een ondergrondse parking.
Het bouwen van een autotunnel vanaf Panorama tot aan de Burgemeester Lambrechtlaan zal mogelijk de grootste impact hebben op de mobiliteit van de stad.
Er zijn geen onteigeningen van huizen noodzakelijk.

Waarom?

Omdat het stadsverkeer en het doorgaand verkeer aan de kluifronde samenkomen, is dit een belangrijk punt van filevorming. De bedoeling van de heraanleg bij de kluifrotonde is om dit verkeer uit elkaar te halen:

  • Wie rechtdoor wil, zal in de toekomst via de ondergrondse tunnel gaan. (Bijvoorbeeld het verkeer dat van Heule naar Aalbeke rijdt.)
  • De mensen die binnen in de stad moeten zijn en ook de fietsers en voetgangers, die blijven bovengronds.

Status?

Er werd gestart met het bouwen van een tunnel voor fietsers en bussen (zie hierboven). De vroegere bushaltes –langs de sporen- werden verplaatst naar de minister Tacklaan omdat deze plaats moeten maken voor de toekomstige ondergrondse parking die daar gebouwd zal worden.
Deze parking zou naast de sporen komen, ongeveer waar vroeger de bushaltes waren. Dit betekent dat er bij de bouw van de parking niet veel hinder zal zijn. Men is hier ook eind september mee gestart. Het huidige bovengrondse parkeren werd wel gehalveerd, maar een deel van de (bovengrondse) parking zal dus tijdelijk bruikbaar blijven.

Planning?

Bouw wegtunnel: najaar 2019 - eind 2022.
Bouw ondergrondse parking: zomer 2019 - eind 2022.
Bovenaanleg werkzone Zandstraat, Conservatoriumplein, Tolstraat: klaar eind 2023.

Er zal drie jaar geen verkeer mogelijk zijn vanaf Panorama tot aan de Burgemeester Lambrechtlaan. Het project wordt aangepakt in vier fases: (zoals aangegeven op de infoborden van de kijkdag)

Fase Duur Wat?
1 1 maand (gestart in september 2019) Voorbereidende werken + aanleg bypass
2 9 maanden Aanleg ondertunneling + aanleg bypass 2
3 11 maanden Aanleg tunnelmond Burgemeester Lambrechtlaan + verdere ondertunneling
4 15 maanden Verdere ondertunneling + aanleg panorama


Kijkdag_kaart2.png
Fase 1 (© OpenStreetMap contributors, zie [2])
De eerste fase duurt maar een maandje en die zal ook nog geen impact hebben op de mobiliteit, behalve misschien een tweetal dagen om een bypass te maken. Bij de bouw van de kluifrotonde werd er indertijd een bypass aangelegd. Deze bypass zal opnieuw worden aangelegd vanaf de Magdalenastraat en zal deze met de Burgemeester Lambrechtlaan verbinden. Aan de andere kant van de kluifrotonde wordt een verbinding gemaakt tussen de Hendrik Consciencestraat en de Beheerstraat. Aan beide zijden van de kluifrotonde zal er dus een verbinding worden gemaakt, maar er zal dus geen rondgang van de rotonde zelf meer kunnen gebeuren.
Het zal ongeveer een maand duren om dit te kunnen realiseren.

Kijkdag_kaart3.png
Fase 2 (© OpenStreetMap contributors, zie [2])

Daarna start de tweede fase (duur: 9 maanden) van aan de kluifrotonde tot net voor de rotonde Panorama. Op de Panaramarotonde zelf zal alles nog mogelijk zijn, behalve het kunnen afdraaien onder de sporen. In het eerste deel van die 9 maanden zal er –samen met de nutsmaatschappijen- een huzarenstukje moeten gerealiseerd worden.
Men kan het zich uiteraard niet permitteren om iedereen zonder water, gas en elektriciteit te zetten. Dus alle leidingen die er liggen, moeten verlegd worden. Dat betekent dat er een soort overbrugging zal moeten gebeuren. Er wordt hiervoor een soort brugconstructie gemaakt waarop de leidingen zullen gelegd worden. Daaronder zal dan kunnen gewerkt worden.
Het principe van het bouwen van de tunnel is van boven naar beneden. De wanden zullen dus gezet worden en daarna zal zo snel mogelijk een dak daarop gezet worden. Hierboven kunnen dan de leidingen gelegd worden en daarmee het dak afgewerkt. Ondertussen wordt dan verder gewerkt aan de tunnel onder de grond.
Fietsers en voetgangers zullen in deze periode steeds doorkunnen. Ze zullen via het verhoogde deel van de zandstraat kunnen gaan. Waar de huidige tunnel begint, wordt een trapconstructie met fietsgoot geconstrueerd.
Maar de auto's zullen natuurlijk een verplichte omleiding moeten volgen gedurende die drie jaar waarin geen tunnel beschikbaar is voor hen.

Kijkdag_kaart4.png
Fase 3 (© OpenStreetMap contributors, zie [2])

Na deze 9 maanden begint fase drie en wordt een extra stuk (van de Burgemeester Lambrechtlaan) bijgenomen. De bakconstructie wordt dan gemaakt. . Dit betekent dan dat de initieel gemaakte bypass niet meer zal bruikbaar zijn en een nieuwe bypass nodig is zodanig dat je van de Magdalenastraat naar de Hendrik Consciencestraat kan. Dit gebeurt boven het dak van een deel van de tunnel dat dan al gerealiseerd zal zijn.
Aan de kant van de rotonde Panorama zal je dus links de autotunnel hebben en rechts de tunnel voor bussen en voetgangers/fietsen. Bussen zullen de rechterkant van deze laatste tunnel gebruiken. Via de autotunnel zul je de ondergrondse parking binnen en buiten kunnen rijden.

Kijkdag_kaart5.png
Fase 4 (© OpenStreetMap contributors, zie [2])

In fase vier wordt nog verdergewerkt aan de ondertunneling en wordt de rotonde Panorama heraangelegd. Dit wordt ook opgesplitst in twee fasen zodanig dat er altijd verkeer zal mogelijk zijn in minstens in één richting. Dit is ook heel belangrijk voor de bussen die van de achterkant van het station naar het zuiden vertrekken.

Bronvermelding
De meeste info werd gegeven door de gidsen van de kijkdag op 9 september 2019
(1) https://www2.kortrijk.be/stationsproject/stationsproject
(2) © OpenStreetMap contributors. Cartography is licensed as CC BY-SA: see https://www.openstreetmap.org/copyright

Meer links over het stationsproject zijn terug te vinden op de linkspagina van deze website.

Geraadpleegd op 25 oktober 2018:
(3) https://www.hln.be/regio/kortrijk/tunnelwerken-liggen-tot-2021-stil~a37e90ab/

Kortrijk: gisteren, vandaag en morgen

© 2022

Disclaimer │ Icons made by Flaticon authors from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY │ Site developed by Bart Warnez │ GDB V2